Pressmeddelande

Ny aktör inom investeringsrådgivning

Stockholm, 2017-03-13: Efter Danska NewCap:s uppköp av rådgivningsföretaget Cerberus under förra året byter bolaget namn till iZave. Namnbytet genomförs som ett led i lanseringen av ett nytt värdepappersbolag som erbjuder kapitalförvaltning och personlig rådgivning.

Det nya kunderbjudandet baseras på en moderniserad investeringsplattform i kombination med personlig rådgivning. Mot bakgrund av nya ägare, nya produkter och en ny affärsmodell byter bolaget namn till iZave.

– Vi har genomfört så stora verksamhetsförändringar under de senaste åren att vi är ett nytt företag. Därför byter vi nu till ett namn och en profil som framhäver bolagets nya inriktning och erbjudande på ett bättre sätt, säger iZave:s vd Alexander Strömstedt.

De senaste åren har bolaget gått från att uteslutande förmedla andra företags produkter till att utveckla och förmedla primärt en egen depå och fonder samt förvaltningstjänster som förvaltas av bolaget. Bolaget har även förbättrat kundvillkoren genom att bland annat införa öppen redovisning av avgifter och ersättningar samt genom att erbjuda mer flexibla lösningar.

I dagsläget tillhandahåller iZave tjänster inom investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och diskretionär portföljförvaltning till 15 000 kunder.

– Vi tror starkt på finansiell rådgivning och ser mycket positivt på att iZave lanserar ett modernt kunderbjudande som är attraktivt för såväl gamla som nya kunder, säger Peter Steen Christensen på NewCap Holding A/S.

För mer information

Alexander Strömstedt
VD iZave AB
Telefon: +46 8 550 565 01
E-mail: alexander.stromstedt@izave.se

Peter Steen Christensen
Styrelseledamot i iZave AB
CEO NewCap Holding A/S
Telefon: +45 2370 5885
E-mail: info@newcap.dk

Om iZave

iZave är ett av Sveriges ledande rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar. Vi hjälper kunder med pensioner, sparande, förvaltning, försäkringar, juridik och skatter. iZave AB med anknutna ombud står under tillsyn av Finansinspektionen och samtliga rådgivare som är verksamma inom iZave är licensierade av SwedSec Licensiering AB och/eller InsureSec AB.

Om NewCap Holding

NewCap är ett danskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Copenhagen. NewCap bedriver verksamhet inom aktiv kapital- och fondförvaltning, förvaltning av fondförsäkringar och pensionskapital samt försäkringsförmedling. Läs mer om NewCap Holding på www.newcap.dk

2017-04-12T09:41:42+00:00