Brev från VD

iZave ett nytt, modernt och tillgängligt bolag

iZaves kunderbjudande baseras på en modern investeringsplattform, intelligent kapitalförvaltning och möjlighet till personlig rådgivning – i den omfattning, och på det sätt, som passar kunden bäst.

De senaste åren har iZave gått från att uteslutande förmedla andra företags produkter till att utveckla och förmedla primärt en egen depå och fonder samt förvaltningstjänster som förvaltas av bolaget. Som ett led i det utvecklade kunderbjudandet har vi kontinuerligt fokuserat på att förbättra kundvillkoren ytterligare, bland annat tack vare transparent redovisning av avgifter och ersättningar samt än mer flexibla produkter. Det nya kunderbjudandet är ytterligare ett steg mot visionen att vara den ledande rådgivaren inom spar- och försäkringslösningar med de bästa lösningarna och de mest nöjda kunderna.

Attraktiva och transparenta kunderbjudanden som passar alla

iZave erbjuder en mycket attraktiv investeringsplattform, iZave Kontot, utan uttagsavgifter och utan bindningstid. Vi erbjuder alla kunder, oavsett storlek på kapital, möjligheten till automatiserad kapitalförvaltning. Vi värdesätter transparens och iZave har därför infört valfriheten för kunder i vår egen depå att välja en helt provisionsfri avgiftsmodell där alla fondrabatter, provisioner och eventuella kickbacks till iZave tillfaller kunden. Vi är stolta över att kunna erbjuda tre olika kunderbjudanden; iZave Digital, iZave Premium och iZave Special Clients:

  1. iZave Digital vänder sig till dig som vill ha en enkel, lättillgänglig och effektiv digital plattform för att spara med möjlighet till personlig rådgivning och service
  2. iZave Premium vänder sig till dig som vill ha en personlig rådgivare som hjälper till med heltäckande finansiell planering utifrån dina unika behov och mål
  3. iZave Special Clients vänder sig till dig som vill ha en erfaren personlig rådgivare, förhöjd servicenivå och kontinuerlig kontakt med specialister för att få bästa möjliga hjälp med heltäckande finansiell planering utifrån din unika situation

En del av en stor koncern förbättrar konkurrenskraften

iZave är sedan 11 november 2016 ett helägt och självständigt dotterbolag till NewCap, ett danskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Copenhagen. NewCap bedriver verksamhet inom aktiv kapital- och fondförvaltning, förvaltning av fondförsäkringar och pensionskapital samt försäkringsförmedling. Koncernen, inklusive iZave, omsätter över 500 Mkr, har över 100 rådgivare samt ett förvaltat kapital i egna fonder på över 35 Mdr kr.

NewCaps förvärv av iZave är en del av NewCaps strategi för att stärka sin marknadsposition och konkurrenskraft på den svenska rådgivningsmarknaden för spar- och trygghetslösningar. Newcap och iZave skall tillsammans finansiera en kraftig expansion av iZaves verksamhet under de kommande fem åren. Investeringar kommer framförallt att ske i kunderbjudandet, kundanskaffning, medarbetare, digitalisering samt fler kontor.

Vi är mycket glada över att NewCap har tillträtt som nya ägare. Vårt samarbete fungerar väl och vi ser fram emot att tillsammans med NewCap bygga det ledande rådgivningsbolaget inom spar- och försäkringslösningar med de bästa lösningarna och de mest nöjda kunderna.

Expansionen fortsätter

iZave har ökat expansionstakten och utöver kontoren i Stockholm och Malmö, öppnade iZave under 2016 även kontor i såväl Göteborg som Helsingborg. I januari 2017 öppnades även ett kontor i Uppsala. Verksamheterna har fått en bra start och de nya kontoren har tack vare en stor efterfrågan på vårt kunderbjudande redan expanderat till mellan sex och tolv medarbetare. De nya kontoren är en viktig del i den kraftiga expansionsplanen och målsättningen är att kontoren ska bli den ledande rådgivaren på respektive ort inom två år.

Goda förvaltningsresultat och större utbud av automatiserad kapitalförvaltning

Under 2016 kunde våra kunder som investerat i våra förvaltningsprodukter glädjas åt en mycket förmånlig värdeuppgång. Produkterna, som innefattar Atlasfonderna och vår automatiserade kapitalförvaltning, uppnådde dessa goda resultat tack vare våra framgångsrika val av tillgångsallokering och underliggande fondförvaltare.

Vi har nyligen lanserat fler inriktningar i vår automatiserade kapitalförvaltning, som gör det möjligt att tillhandahålla än mer kundanpassad och konkurrenskraftig förvaltning. För respektive risknivå kan vi nu erbjuda:

  1. Aktiva fonder – som ger möjlighet att skapa överavkastning mot index och där huvudfokus är att maximera avkastning
  2. Etiska fonder – som tar särskild hänsyn till företags agerande med avseende på hållbarhet samt ansvarsfulla investeringar och där huvudfokus är att investera hänsynsfullt och hållbart. De etiska mandaten är unika i att alla fonder väljs ut med fokus på att investera hänsynsfullt för kommande generationer och att kravställningen på hållbarhet är på absolut högsta nivå.
  3. Indexfonder – som främst ger indexexponering och där huvudfokus är att minimera förvaltningskostnaderna

Med det utökade utbudet av automatiserad kapitalförvaltning ser vi framemot att kunna tillgodose fler önskemål och bidra till en bättre framtid för ännu fler kunder och kommande generationer.

Nya nomineringar ett kvitto på framgångsrik strategi

Vi är glada och stolta över att iZave har erhållit flertalet nomineringar och utmärkelser inom Employer Branding-området. Det är särskilt glädjande då Employer Branding är ett högprioriterat område i iZaves verksamhet och vi lägger mycket resurser på att attrahera, utveckla och behålla talanger.  

iZave har exempelvis blivit utsedda till ett Karriärföretag 2017, en utmärkelse som tilldelas de arbetsgivare som har högst kvalitet i sitt Employer Branding-arbete och som kan erbjuda sina medarbetare unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Utmärkelsen delas ut årligen till 100 arbetsgivare. I år inkluderades mer än 5000 företag och organisationer. iZave är även nominerade till årets Innovatör inom Employer Branding 2017.

Att vi nu uppmärksammas för de karriär- och utvecklingsmöjligheter som vi erbjuder våra medarbetare, visar att vi är på rätt väg. Det ger oss energi till att fortsätta utveckla erbjudandet till våra befintliga och framtida medarbetare.

Tack för förtroendet

Jag vill rikta ett stort tack till våra 15 000 kunder som inspirerat oss till att göra de här förbättringarna. Vi ser framemot att framöver kunna erbjuda våra befintliga och nya kunder ett ännu bättre kunderbjudande, utan att kompromissa med de styrkor som alltid har varit våra ledord; engagemang, kunskap och pålitlighet.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla iZaves medarbetare runtom i landet, som ständigt verkar för att iZave ska skapa högre livskvalitet för våra kunder.

Har du förslag till förbättringar får du mer än gärna kontakta mig via e-post. Vi ser framemot att skapa Sveriges bästa bolag inom spar- och försäkringslösningar tillsammans med dig!

Alexander Strömstedt
VD iZave AB
2017-03-13

2017-04-10T14:07:24+00:00