Nyheter

Vad menar vi med intelligent förvaltning?

iZave arbetar med automatisk intelligent kapitalförvaltning grundad i forskning. Vi använder senaste rön och digital teknik för att kunna erbjuda alla våra kunder de mest effektiva metoderna för tillväxt.

Idag vet de flesta vikten av att förvalta sina pengar för att dessa ska växa. Det traditionella sparkontot räcker inte längre långt utan resurserna måste förvaltas. Frågan om hur är dock inte alltid helt enkel och det kan kännas som något av en djungel med alla ekonomiska termer som dyker upp så fort man som sparare försöker läsa på. Magkänsla är i sin tur ett dåligt mått att gå efter när man ska investera sina sparpengar på egen hand. Psykologen Daniel Kahneman belönades med riksbankens pris i ekonomisk forskning till Alfred Nobels minne för sina rön om beslutsfattande. I ekonomiska sammanhang visar det hur människor själva är dåliga att bedöma när man exempelvis bör köpa eller sälja en viss aktie. Att förvalta sina egna pengar aktivt är i längden mindre effektivt än att använda en automatisk modell. På iZave använder vi oss därför av vad vi kallar intelligent kapitalförvaltning, utformad för att kunna ge så effektiv och enkel förvaltning som möjligt, även till privatspararen.

Att det är svårt att slå index är en gammal sanning, men faktum är att det ibland inte är helt enkelt att som privatperson att veta hur man ens så väl som möjligt drar nytta av index. Intelligent förvaltning baseras på de senaste 60 årens forskning kring förvaltning. Dels handlar det om huruvida man ska investera alla pengar i på samma ställe, hur man bäst sprider sin risk, hur man bör blanda aktier och räntor, och så vidare. Dels kompletteras dessa perspektiv sedan med de ovan nämnda insikterna kring beteendevetenskap, att många exempelvis tenderar att köpa och sälja i fel läge och hur man motverkar detta.

Dessa insikter omvandlas i formler i två nivåer som bestämmer hur investeringar ska ske. Denna typ av intelligent förvaltning gavs tidigare enbart till personer med stora tillgångar, eftersom det krävdes mycket arbete med att sitta och ständigt uppdatera formler och vikta om innehav. Idag har modern digital teknik möjliggjort att även privatsparare kan få ta del av intelligent automatisk förvaltning. Då iZave har ett nytt modernt datasystem kan vi idag erbjuda detta till alla våra kunder.

I automatisk, intelligent förvaltning sätter kunden sin egen risknivå, samt kan bestämma sådant som om alla fonder ska vara indexfonder eller etiska fonder. Vi kan bistå med att behålla risknivån intakt efter kundens önskemål, men förändra fördelningen i portföljen i takt med att exempelvis aktiemarknaden gör det samma. Det kan även handla om att risknivån förändras i bemärkelsen att en större del av innehavet går in i aktier när just detta är mest lönsamt.

Vare sig madrassen eller magkänslan är bra riktlinjer när man ska investera sina sparpengar. Därför använder vi oss av intelligent förvaltning grundad i forskning, för att de medel vi investerar ska kunna sköta sig själva utan att spararna behöver avkrävas ständigt eget engagemang. För att det finns situationer när det kan vara mer lönsamt att inte behöva fatta alla beslut själv.

2017-04-27T14:00:59+00:00