Nyheter

Därför kan de flesta förbättra sin pension

 

En bra pension är en förutsättning för bibehållen livskvalitet på ålderns höst. Många svenskar har dock en sämre lösning för sina pensionsförsäkringar idag än nödvändigt.

Det finns ett flertal anledningar till detta, men en av de viktigaste är det faktum att svenskar har en splittrad pension med många olika försäkringar som ger höga avgifter och mindre effektiv förvaltning. Den genomsnittlige européen har 1,2 pensionsförsäkringar per person, den genomsnittliga svensken har 11,2 stycken. Detta innebär att nio av tio svenskar kan förbättra sin pension, sänka sina kostnader och förbättra sin förvaltning.

Bakgrunden till att många av oss sitter med många försäkringar på flera olika ställen är att systemet under ett antal år gynnat denna typ av uppdelning, till nytta för de banker och försäkringsbolag som har tillhandahållit lösningarna. Pensionsmarknaden har avreglerats under de senaste trettio åren, vilket har gett försäkringsbolagen en anledning att ständigt ta fram nya produkter. Lagstiftarna har i sin tur tidigare förbjudit att man som kund slår samman försäkringar. Många arbetsplatser har egna avtal med olika banker för tjänstepensionen, och många har haft särskilda lösningar med en viss bank när man exempelvis tagit ett nytt bolån. Allt detta har gemensamt bidragit till den splittrade bild som gäller för många idag.

Anledningen till att det är ogynnsamt för den enskilda spararen är flera. Att vara en större kund hos en aktör innebär att man får bättre service. Den som har två miljoner på tio ställen har bara 200 000 kronor hos varje försäkringsgivare, vilket i regel gör att man inte kvalificerar för god service och lägre avgifter. Samlar du dina pengar i en pensionsförsäkring blir man en mer inflytelserik kund.

Den andra anledningen till att flera små pensionsförsäkringar är sämre än färre stora är de avgifter som är förknippat med varje försäkring. Dels handlar det om gamla försäkringar som är dyra i sig och dels handlar det om de enskilda avgifter som hänger ihop med varje försäkring.

Av de pensionsförsäkringar som erbjöds på marknaden tidigare fanns det vissa som var relativt dyra i jämförelse med den service man fick. Många gamla pensionsförsäkringar har traditionell förvaltning, det innebär att det är ett livbolag som förvaltar pengarna. Ett flertal av de gamla livbolagen har fått dålig ekonomi, eftersom räntan har sjunkit i samhället. Detta har inneburit att de har svårt att ge en god avkastning för dig som sparar. Ett annat problem är att många har fondförsäkringar där pengarna är placerade fonder som kostar som en aktivt förvaltad fond men följer i princip bara index. Produkter utvecklas, så även försäkringar. På samma sätt som vi idag inte skulle nöja oss med gamla mobilavtal skulle vi inte nöja oss med dyra försäkringar. Men många vet inte om att de ligger och tickar.

Slutligen, många av de olika mindre försäkringarna har en enskild årsavgift på exempelvis några hundra kronor. Det låter inte mycket, men om man har tio olika sådana istället för tre är det kanske några tusenlappar per år, som i sin tur blir många tusenlappar under de trettio, fyrtio år som pengarna ska förvaltas.

Svenskarna har idag allt för många olika små pensionsförsäkringar som kostar oss onödiga pengar i gamla avtal med dåliga villkor och flera små enskilda avgifter. Den absoluta majoriteten har mycket att vinna på att försöka koncentrera sin pension och omförhandla sina avtal.

 

2017-05-31T12:14:53+00:00