Nyheter

Information från iZave till våra kunder

Under hösten 2017 meddelade iZaves ägare en strategiförändring i organisationen som innebär att iZaves varumärke och verksamhet upphör. Anledningen är nya marknadsförutsättningar och om­fattande regelverksändringar samt behovet av att renodla verksamheten till en organisation och att verka under ett varumärke i koncernen.

Vi vill informera om att du även fortsättningsvis får kontinuerlig rådgivning från din rådgivare som tidigare.

Dina placeringar och försäkringar kommer fortsatt vara placerade hos den bank eller försäkringsbolag som du tidigare valt.

Du behöver inte göra någonting – du får fortsatt hjälp

Vi vill betona att för dig som kund blir det inte några förändringar, du behöver inte göra någonting. Du får fortsatt hjälp av din rådgivare som är anknutet ombud till Hjerta Värdepappersservice AB. För kontaktuppgifter till din rådgivare besök gärna www.hjradgivning.se

Vi från iZave tackar för ett gott samarbete och på återhörande från HJ Rådgivning.

Med vänlig hälsning

iZave

2018-02-14T10:03:10+00:00