Ersättning 2017-07-28T13:19:21+00:00

Ersättning

Öppenhet och valfrihet

Öppen redovisning

Vi är helt öppna med vår intjäning. iZave redovisar alla ersättningar som kan komma att tillfalla oss i samband med att du blir rekommenderar produkter och tjänster av oss.

iZave tillämpar öppen redovisning för att du skall få fullständig information om våra incitament och för att du ska ha möjlighet att göra välinformerade val.

Valfri modell

Du som väljer iZave Premium eller iZave Special Client får själv välja hur du vill ersätta iZave för iZave Konto med tillhörande rådgivning.

Modell A: Arvodes- och provisionsbaserad ersättningsmodell. iZave får ersättning i form av rådgivningsarvode samt från de bolag som tillhandahåller de placeringar som du väljer att göra på ditt iZave konto. Du får fullständig information om de avgifter och ersättningar som då tillkommer för att du ska ha möjlighet att göra välinformerade val.

Modell B: Provisionsfri ersättningsmodell. iZave får ersättning ifrån ett årligt rådgivningsarvode. Du får samtliga provisioner som annars skulle ha tillfallit iZave. Alla provisioner sätts in på ditt iZave Konto. Med denna modell får din rådgivare samma ersättning, oavsett vilka placeringar du väljer att göra.

Vår ersättning vid försäkringsförmedling

Här redovisas ersättningen som vi erhåller för de försäkringsprodukter och tjänster som vi kan förmedla till kunder.

iZave-Vår-ersättning