iZave Special Clients 2017-12-18T13:45:03+00:00

iZave Special Clients

För dig som önskar avancerad heltäckande finansiell planering av erfaren personlig rådgivare och hjälp att uppnå dina mål.

  • Avancerad personlig rådgivning och uppföljning
  • Digital plattform för olika typer av sparande
  • Skräddarsydd kapitalförvaltning
Bli kund

iZave Special Clients

iZave Special Clients vänder sig till dig som vill ha en erfaren personlig rådgivare, förhöjd servicenivå och kontinuerlig kontakt med specialister för att få bästa möjliga hjälp med heltäckande finansiell planering utifrån din unika situation.

Som Special Client får du en personlig senior rådgivare som lär känna dig och som följer dig över tid. Din rådgivare är licensierad både som investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare.

Du får hjälp att upprätta en heltäckande finansiell planering utifrån din unika situation. Din rådgivare hjälper till att samordna och anpassa exempelvis pensioner, sparanden, förvaltning, försäkringar, juridik och skatter, via såväl iZaves konto som externa aktörer.

Du träffar din rådgivare, på det sätt som passar dig bäst – i mobil, dator eller på kontor. Du följer löpande utvecklingen i mobilen och datorn. Din rådgivare och du har kontinuerliga uppföljningsmöten i syfte att ständigt förbättra och anpassa din situation till aktuella behov och önskemål.

Din rådgivare redovisar samtliga avgifter och ersättningar för att du skall få fullständig information och ett gott beslutsunderlag. Du skall veta att din rådgivare alltid ger lämpliga råd för dig.

Du väljer själv ersättningsmodell för iZave konto med tillhörande rådgivning. Det finns möjlighet till såväl arvodes- och provisionsbaserad som provisionsfri ersättningsmodell.

Som Special Client får du tillgång till obegränsat antal privatjuridiska avtal. Du får även möjlighet till årlig personlig konsultation av specialister inom juridik och skatt. Därtill får du kontinuerligt inbjudningar till event som tar upp aktuella frågor inom skatt, juridik, finans, placeringar och liknande ämnen.

Livsstilsmagasin och tillgång till över 1000 flygplatslounger världen ingår.

iZave Special Client vänder sig till dig som; är privatperson, företagare eller båda två, har förmögenhet och eventuellt viss komplexitet i din ekonomi. Tjänsten är tillgänglig för dig som har ett engagemang på minst 2,5 miljoner kronor i iZaves konto.

iZave Special Client har individuell prissättning. Priset bestäms av kunden och rådgivare tillsammans, baserat på kundens behov och önskemål samt val av produkter och tjänster. På så sätt får du ett personligt erbjudande speciellt anpassat efter dina behov