Profil och kultur 2017-03-15T11:56:51+00:00

Profil och kultur

 

En plats präglad av framåtanda, kompetens och sammanhållning

Välkommen att utvecklas tillsammans med ett av Sveriges ledande rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar.

Vi söker

iZave söker ständigt talanger som har en stark inre drivkraft och beslutsamhet att uppnå sin fulla potential. Vi lär snabbt talanger det som krävs för att bli framgångsrika hos oss. För att sedan lyckas krävs emellertid en passande personlighet. Vi vill att du skall ha:

Rätt inställning

Du har en stark vilja att vara bäst på det du gör och strävar ständigt efter att utvecklas. Du är proaktiv, disciplinerad, systematisk, uthållig och målmedveten. Du har förmågan att alltid se möjligheter och den mentala styrkan att arbeta intensivt under utmanande perioder.

Social kompetens

Du är genuint positiv och bemöter varje medmänniska med respekt, empati, intresse och engagemang. Du inger förtroende, vinner och utvecklar vänskapsband samt har en äkta vilja att hjälpa medmänniskor.

God samarbetsförmåga

Du har viljan och förmågan att verka i en miljö som präglas av högt tempo och som ställer krav på gott samarbete. Du kan konsten att inspirera, motivera, engagera och handleda dina medarbetare. Samtidigt är du mottaglig för hjälp och feedback. Du är en tävlingsmänniska som uppskattar att tävla mot dig själv och dina konkurrenter, och samtidigt alltid är hjälpsam mot dina medarbetare.

Stark integritet

Du har en oklanderlig karaktär och agerar professionellt i alla lägen.

Vi erbjuder

iZave strävar efter att attrahera, behålla och utveckla talanger som vill arbeta med eller nära slutkunder i finansbranschen. Det gör vi genom att erbjuda möjlighet till snabb personlig och professionell utveckling, konkurrenskraftiga ersättningsvillkor och en stimulerande arbetsmiljö med god sammanhållning.

Prestationsinriktad miljö

Hos oss möter du stimulerande utmaningar, tävlingsinriktad kultur och tydliga krav på prestation. Som medarbetare får du förmånen att arbeta tillsammans med andra talanger som också har stark vilja, hög social kompetens och god samarbetsförmåga. Du får också förmånen att omge dig med framgångsrika rådgivare som gör att du, som är rådgivare, också snabbt kan bli framgångsrik.

Stark sammanhållning

iZave genomsyras av kreativitet, vilja och handlingskraft. Vi fokuserar ständigt på att utveckla och expandera verksamheten. Det gör att iZave lockar till sig driva, sociala och kompetenta medarbetare. Det skapar i sin tur en stimulerande miljö med stark sammanhållning och vänskapsband som i många fall sträcker sig långt bortom arbetsplatsen.

Ständig kompetensutveckling

Som medarbetare får du den kontinuerliga utbildning och vägledning som krävs för att du skall utvecklas både personligt och professionellt. Faktum är att vidareutbildning och coachning är två moment som särskilt utmärker iZave som arbetsplats. De inslagen finns där för att ett enda skäl: för att du skall uppnå din fulla potential.

Konkurrenskraftig ersättning

Vi erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar som avspeglar enskilda medarbetares prestation. De ersättningar som erbjuds skall både motivera medarbetare och bidra till att utveckla såväl bolagets konkurrenskraft som lönsamhet. Målsättningen är att erbjuda sådan ersättningar som gör att iZave kan attrahera, behålla och utveckla drivna och kompetenta medarbetare.