Om iZave 2017-05-31T14:57:07+00:00

Om iZave

Ledande rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar

iZave AB* (nedan kallat ”iZave”) grundandes 2005 och är idag ett ledande svenskt rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar. iZave har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. iZave är anslutet till InsureSec AB och SwedSec Licensiering AB samt står under tillsyn av Finansinspektionen. iZave hjälper kunder med pensioner, sparanden, förvaltning, försäkringar, juridik och skatter.** iZave erbjuder egna depåer(konton) och förvaltar såväl fonder som diskretionära mandat(Automatisk kapitalförvaltning).

iZave har ingått avtal med ett flertal anknutna ombud som tillhandahåller investeringstjänster för vår räkning. De anknutna ombuden är utspridda på ett stort antal orter i Sverige. Med stöd av iZaves tillstånd har de anknutna ombuden rätt att marknadsföra, distribuera och lämna investeringsrådgivning kring våra produkter och tjänster.

Att de anknutna ombuden arbetar inom ramen för iZaves tillstånd innebär också att det är vi som ansvarar för att de anknutna ombuden följer gällande investerarskydds- och uppföranderegler. Vi följer regelbundet upp våra anknutna ombud för att säkerställa att du som kund kan känna dig trygg med de tjänster som de anknutna ombuden erbjuder. För dig som kund skall det således inte vara någon skillnad på att vända sig till ett anknutet ombud eller direkt till iZave.

iZave med anknutna ombud har sammanlagt cirka 70 rådgivare som alla är licensierade*** investeringsrådgivare och/eller försäkringsförmedlare, 15 000 kunder samt 125 medarbetare.

iZave har utsetts till ett Karriärföretag, en av Sveriges bästa arbetsgivare och en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

iZave är ett dotterbolag till NewCap Holding A/S som är noterat på Nasdaq OMX Köpenhamn. Koncernen består av dotterbolag såsom Monyx Asset Management AB, Monyx AB, det Luxemburgbaserade servicebolaget Nordic Fund Services A.S., Factor Insurance Brokers AB samt ett flertal försäkringsförmedlarbolag m.m.

Anknuta ombud till iZave: iZave Stockholm AB (org. nr. 559043-4635), iZave Malmö AB (org. nr. 556799-5302), iZave Göteborg AB (org. nr. 559043-7595), iZave Helsingborg AB (org. nr. 559048-3581), iZave Uppsala AB (org. nr. 559074-5658), iZave Ryman AB (org. nr. 559089-5230), iZave JB AB (org. nr. 559089-2567), iZave SG AB (org. nr. 559089-2641), iZave VT AB (org. nr. 559089-2609) och iZave ET AB (org. nr. 559089-2625).

*iZave AB hade tidigare namnet Cerberus AB.

**Vi skapar först och främst värde tack vare att våra kunder får motivation och inspiration till att upprätta och upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig finansiell planering. Vi skapar också värde tack vare att våra kunder får hjälp att; fatta bättre beslut, matcha behov/mål med lämpliga lösningar, förstå risker, välja en väldiversifierad portfölj med en lämplig risknivå, justera portföljen över tid för att på så sätt bibehålla en värdeskapande strategi, reducera kostnader, anpassa försäkringsskydd efter behov och planera skatt och uttag samt spara tid. Studier visar att finansiell rådgivning i sig kan tillföra ett värde upp till 3 procent netto per år (Vangard 2016).

***Samtliga verksamma rådgivare hos iZave AB med anknutna ombud är licensierade av SwedSec Licensiering AB och/eller InsureSec AB. SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. För mer information, vänligen besök www.swedsec.se. InsureSec AB tillhandahåller licensiering av försäkringsförmedlare på den svenska marknaden. För mer information, vänligen besök www.insuresec.se.

Mission, vision, affärsidé

Mission – varför vi finns

Vi skall skapa högre livskvalitet för många människor

Vision – vart vi vill

Vi skall vara den ledande rådgivaren inom spar- och försäkringslösningar med de bästa lösningarna och de mest nöjda kunderna

Affärsidé – vad vi erbjuder och till vilka vi erbjuder

Vi hjälper privatpersoner och företagare att tillmötesgå finansiella behov och mål med hjälp av personlig rådgivning, en digital sparplattform och intelligent kapitalförvaltning.

Värderingar

En gemensam värdegrund präglar verksamheten

iZave värderingar kan sammanfattas i tre ord – engagemang, kunskap och pålitlighet. Dessa värderingar skall guida medarbetare i relationen med klienter, medarbetare och samarbetspartners. Målet med värderingarna är att de skall hjälpa till att skapa värde för alla parter – kunder, medarbetare, samarbetspartners och aktieägare.

Engagemang

Vi skall engagera oss till det yttersta för att göra klienter nöjda och nå uppsatta mål. Vi skall bemöta medmänniskor med respekt och intresse.

Kunskap

Vi skall vara kompetenta och ständigt arbeta med kompetensutveckling. Vi skall rekrytera, utveckla och behålla talanger.

Pålitlighet

Vi skall agera föredömligt i alla lägen. Vi skall genomföra det vi utlovar och ta ansvar för våra handlingar.