Risker & Motpart 2017-11-24T12:57:06+00:00

Risker & Motpart

Risker, riskhantering och kapital

Pelare III Q3 2017

Pelare III Q2 2017

Pelare III Q1 2017

Pelare III 2016

Pelare III Q3 2016

Pelare III Q2 2016

Pelare III Q1 2016

Pelare III Q4 2015

Motparter

iZave använder sig av följande värdepappersinstitut för utförande av kundorder:

• Carnegie Investment Bank AB
• Erik Penser Bank AB
• Garantum Fondkommission AB
• Strukturinvest Fondkommission AB
• Swedbank
• MFEX Mutual Fund Exchange AB

iZave inhämtar årligen respektive motparts ”Policy för bästa orderexekvering”.