iZave Förvaltning 2017-12-08T10:14:00+00:00

iZave Förvaltning

iZave Förvaltning

Intelligent förvaltning för optimala resultat på varje risknivå

iZaves Förvaltning baseras på Nobelprisbelönad forskning inom kapitalförvaltning, portföljoptimering, tillgångsallokering och riskhantering. Vi har utvecklat matematiska förvaltningsmodeller, med utgångspunkt från ”best-practice” inom internationell kapitalförvaltning, i syfte att ge optimal avkastning för varje risknivå. Tack vare att vår förvaltning sker digitalt och matematiskt är den effektiv, pålitlig, oberoende av enskilda individer och kostnadseffektiv.

I iZaves Förvaltning ingår ett brett utbud av olika investeringsprodukter i form av både automatisk kapitalförvaltning (även kallat diskretionära mandat) och enskilda värdepappersfonder.

Automatisk kapitalförvaltning

iZaves Automatiska kapitalförvaltning vänder sig till dig som vill ha en komplett, effektiv och beprövad förvaltning för att skapa stadig tillväxt och ge dig mer tid till det som är viktigast i ditt liv. Vår automatiska förvaltning är särskilt lämplig för dig som inte har tid, kunskap eller intresse av att sätta dig in i, själv fortlöpande analysera, fatta, utvärdera och ompröva investeringsbeslut på olika marknaderna och inom olika tillgångsslag.

Med vår automatiska förvaltning får du en förvaltning baseras på ledande forskning om vad som leder till framgångsrika investeringar. Förvaltningen ger dig även en anpassad risknivå och automatisk anpassning efter marknadsläge, trender, risker och andra viktiga faktorer som måste beaktas för att nå framgång som investerare.

iZaves Automatiska kapitalförvaltning erbjuder fyra olika risknivåer; Defensiv, Balanserad Defensiv, Balanserad och Offensiv. För respektive risknivå erbjuder vi placeringsprofiler mot tre typer av fonder; Aktiva fonder, Etiska fonder eller Indexfonder.

Målsättningen med den automatiska förvaltningen är att tillmötesgå investerarens önskemål om risknivå och placeringsinriktning samt ge en så god avkastning som möjligt med given risknivå. Den automatiska förvaltningen är särskilt lämplig för investerare med lång placeringshorisont som värdesätter aktivitet, riskhantering och transparens.