iZave Förvaltning 2017-03-26T20:09:23+00:00

iZave Förvaltning

iZave Förvaltning

Intelligent förvaltning för optimala resultat på varje risknivå

iZaves Förvaltning baseras på Nobelprisbelönad forskning inom kapitalförvaltning, portföljoptimering, tillgångsallokering och riskhantering. Vi har utvecklat matematiska förvaltningsmodeller, med utgångspunkt från ”best-practice” inom internationell kapitalförvaltning, i syfte att ge optimal avkastning för varje risknivå. Tack vare att vår förvaltning sker digitalt och matematiskt är den effektiv, pålitlig, oberoende av enskilda individer och kostnadseffektiv.

I iZaves Förvaltning ingår ett brett utbud av olika investeringsprodukter i form av både automatisk kapitalförvaltning (även kallat diskretionära mandat) och enskilda värdepappersfonder.

Automatisk kapitalförvaltning

iZaves Automatiska kapitalförvaltning vänder sig till dig som vill ha en komplett, effektiv och beprövad förvaltning för att skapa stadig tillväxt och ge dig mer tid till det som är viktigast i ditt liv. Vår automatiska förvaltning är särskilt lämplig för dig som inte har tid, kunskap eller intresse av att sätta dig in i, själv fortlöpande analysera, fatta, utvärdera och ompröva investeringsbeslut på olika marknaderna och inom olika tillgångsslag.

Med vår automatiska förvaltning får du en förvaltning baseras på ledande forskning om vad som leder till framgångsrika investeringar. Förvaltningen ger dig även en anpassad risknivå och automatisk anpassning efter marknadsläge, trender, risker och andra viktiga faktorer som måste beaktas för att nå framgång som investerare.

iZaves Automatiska kapitalförvaltning erbjuder fyra olika risknivåer; Defensiv, Balanserad Defensiv, Balanserad och Offensiv. För respektive risknivå erbjuder vi placeringsprofiler mot tre typer av fonder; Aktiva fonder, Etiska fonder eller Indexfonder.

Målsättningen med den automatiska förvaltningen är att tillmötesgå investerarens önskemål om risknivå och placeringsinriktning samt ge en så god avkastning som möjligt med given risknivå. Den automatiska förvaltningen är särskilt lämplig för investerare med lång placeringshorisont som värdesätter aktivitet, riskhantering och transparens.

Aktiefonder

iZave erbjuder två aktiefonder – Mimer Sverige och Gaia Global – varav båda förvaltas av oss. Förvaltningen baseras på den senaste forskningen och institutionella trender inom matematiskt förankrade kapitalförvaltningsstrategier. Dessa aktiefonder erbjuder investeraren möjlighet till konkurrenskraftig avkastning över tid tack vare:

  • investeringar i en portfölj av främst noterade aktier
  • genuint aktiv förvaltningsstrategi
  • beprövad systematisk omviktningsprocess

Förvaltningen i Mimer Sverige och Gaia Global baseras på olika strategier med potential till överavkastning mot jämförelseindex.

Målsättningen med förvaltningen är att ge investeraren aktivt förvaltade aktiefonder med konkurrenskraftig avkastning.

Fonderna är lämpliga för en investerare med lång placeringshorisont och kan användas enskilt eller i kombination med andra finansiella instrument för att uppnå önskad risknivå.

Förvaltare

Henrik Kwarnmark är Analys- och Fondförvaltningschef hos iZave AB. Henrik har tidigare bland annat varit Head of Business Development på den kvantitativa hedgefonden Density. Henrik har också mångårig erfarenhet av internationell kapitalförvaltning från bl.a. EFG Bank Schweiz. Henrik har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Peter Källström, CFA är investeringsanalytiker hos iZave AB. Peter har arbetat som fondanalytiker och senast som fondförvaltare av två globala fonder på Prognosia AB. Peter har en examen i nationalekonomi från Lunds Universitet och är CFA Charterholder.