Villkor 2017-09-19T13:08:49+00:00

Villkor

Tydliga avtalsvillkor

iZave AB

iZave AB tillämpar följande villkor.

  1. ”Allmänna villkor för iZave tjänster, iZave AB”
  2. ”Bilagor till Allmänna villkor för iZave tjänster, iZave AB”
  3. ”Avtal om värdepappersdepå, iZave AB”
  4. ”Allmänna villkor för värdepappersdepå, iZave AB”
  5. ”Avtal om investeringssparkonto (ISK), iZave AB”
  6. Allmänna villkor för investeringssparkonto (ISK), iZave AB”
  7. ”Förhandsinformation om investeringssparkonto (ISK), iZave AB”
  8. ”Avtal om diskretionär förvaltning, iZave AB”

I anslutning till att Du får rådgivning får Du ett ”prisblad”, som utgör prislista för ett antal tjänster, och annan kompletterande information som kan utgöra bilagor till ovannämnda avtal. Vi säkerställer att Du får tillgång till och god insyn i alla tillämpliga villkor.

Anknutna ombud

Allmänna villkor för iZave investeringstjänster tecknas mellan Dig som kund och det iZavebolag som tillhandahåller rådgivning till Dig. Information om vilka allmänna villkor som gäller för det iZavebolag som Du ingått avtal med utfås därför på begäran från respektive iZavebolag.

Om Du t.ex. är kund hos iZave Malmö AB, och önskar teckna ett iZave Konto, så får Du ingå ett avtal med iZave AB istället för med iZave Malmö AB. Detta beror på vilka verksamhetstillstånd som respektive bolag innehar.

Kundkännedom

Varje kund är, enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldig att ifylla en av följande s.k. kundkännedomsblanketter;